The spirit must blow.

He who beholds the paintings, drawings and objects of Henk Klinkhamer sees the evidence of an indefatigable passion. His unbridled inspiration is clearly perceptible with every stroke of the brush. Art in it’s archetype, art as passion.

His first memory is his childish, but lasting wish to become a painter. Young of age, Henk Klinkhamer (born in 1952 in Rembrandt’s birthplace Leiden) realized that his imaginative power could only be showed to their full advantage on linnen and paper. The brush proved for him to be a mightier weapon than the pen to translate the ideas that well up in his mind into a breathtaking spectrum. His personal beliefs about art and how to give actual form to art form the basis for the artist he is today.

That Henk Klinkhamer is an embossed and impassioned man is evident from the fact that twice already he personally destroyed most of his work. The craving to perfection can sometimes be so vehement that in the eye of the artist, no work of art is worth his mercy.

To reflect at times, is the watchword. Henk Klinkhamer is a perfectionist who strives for the ultimate harmony of colour and form. By fighting the matter he escapes from the material. So he finishes the limits. Possibilities apear to be endless, endless like the surroundings of his residence Hillegom, called “the spiritual grounds”. The ideal soil for growing tulips.

Henk Klinkhamer sees the Dutch tulip- or bulbarea as a great source of inspiration. The tulip in all her magnificent manifestation is a frequent recurrent element in his work. Together with fellow-artist JAS (*1945-†2002) in 1989 he declared the bulbarea to “Art Territory”. An inmense work of art, created by human hands, that at all cost must be preserved for prosperity. As such, for Henk Klinkhamer, the bulbarea is a daily reason for visualizing the material world in connection to the immaterial world.

Passion as incentive is also evident by his tirelessness. Every day he operates an iron discipline which has delivered an enormous collection of undeniable works of art. It would be narrow-minded if the tulip is Henk Klinkhamers only source of inspiration. It’s his enormous fantasy, the world existing in his head, which takes shape in his art.

One thing is always centrally eminent; it’s about touching the hart of the viewer with a work of art. The ultimate emotion of a impassioned painter.

[Dutch Copy]

De geest moet waaien.

Wie de schilderijen, tekeningen en objecten van Henk Klinkhamer (Leiden, 31 maart 1952) aanschouwt, ziet getuigenissen van een ongebreidelde passie. Zijn tomeloze gedrevenheid is elke penseelstreek duidelijk waarneembaar. Kunst in de oervorm, kunst als passie.

Klinkhamer realiseerde zich al op jonge leeftijd dat zijn verbeeldingskracht het best tot zijn recht zou komen op linnen en papier. Het penseel bleek voor hem het krachtige wapen om de ideeën, die hem constant overvallen, los te laten en te vertalen in een adembenemend kleurenspectrum. Zijn persoonlijke opvattingen over kunst en hoe kunst daadwerkelijk vorm te geven, vormen de basis voor de eigenzinnige kunstenaar die hij vandaag de dag is.

Dat Klinkhamer een gedreven en gepassioneerd man is, blijkt wel uit het feit dat hij tot tweemaal toe een groot deel van zijn kunst vernietigde. De drang naar perfectie kan soms zo heftig zijn dat in het oog van de kunstenaar geen enkel kunstwerk genade vindt.

Op zijn tijd kritisch reflecteren, is het parool. Klinkhamer is een perfectionist die streeft naar de ultieme harmonie van kleuren en vorm. De passie als drijfveer blijkt ook uit zijn onvermoeibaarheid. Elke dag hanteert hij een ijzeren discipline die inmiddels een enorme collectie stuk voor stuk tijdsbepalende kunstwerken heeft opgeleverd.

Klinkhamer ziet het Hollandse bollenlandschap als een grote inspiratiebron. De tulp in al haar magnifieke verschijningsvormen zijn een frequent terugkerend element in zijn werk. Samen met collega-kunstenaar JAS (*1945-†2002) verklaarde hij in 1989 reeds de bollenvelden tot 'Art Territory'. Een omvangrijk door mensenhanden geschapen kunstwerk, dat hoe dan ook bewaard moest blijven voor het nageslacht.

Dat het gebied hem zeer na aan het hart ligt, blijkt uit het feit dat Klinkhamer zijn atelier heeft ondergebracht, temidden van de bollenvelden rond Lisse. Maar dat de tulpen de enige inspiratiebron zijn, zou te bekrompen zijn voor Klinkhamer. Juist de fantasie, de wereld in zijn hoofd, krijgt volop gestalte in zijn kunstwerken.

Bij dit alles staat maar één ding centraal: het gaat erom de kijker met de kunst in het hart te raken. De ultieme emotie van een gedreven en gepassioneerd schilder.